2017 yılında Vakıf Mütevelli Heyetinde yer alacak Sivil Toplum Kuruluşu temsilci seçimi Saat 10:00'a alınmıştır.