İLÇE SPORTİF VE TURİZM KURULU TARAFINDAN ALINAN KARARLAR
 
Pamukkale Yamaç paraşütü ve Yelken kanat Uçuş Yönergesi, İlçe Sportif ve Turizm Kurulu tarafından hazırlanmış olup, 13 Haziran 2018 tarihinde Valilik Makamı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.  Yönerge kapsamında İlçe Sportif ve Turizm Kurulu tarafından 16.07.2018 tarihinden bugüne kadar farklı tarihlerde yapılan toplantılarda alınan kararlardan bazıları şunlardır;
 
  1. İlçe Sportif Turizm Kurulunun 16.08.2018 tarihli ve 12 nolu kararı ile; Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığının 16.08.2018 tarihli ve E.3041 sayılı yazısında Pamukkale de ki yamaç paraşütü uçuş faaliyetlerinin kontrol ve denetimleri için 15 Ağustos 2018 tarihinden itibaren Yamaç Paraşüt Öğretmen Pilotu Mevlüt HOYRAZ’ ın THK Temsilcisi olarak görevlendirildiği belirtilmiştir. Bu görevlendirme doğrultusunda adı geçen Mevlüt HOYRAZ’ ın İlçe Sportif Turizm Kurulunda THK Temsilcisi olarak görevlendirilmiştir.
  2. İlçe Sportif Turizm Kurulunun 17.08.2018 tarihli ve 13 nolu kararı ile; WELLNES TOUR CLUB ACENTASI 17.08.2018 tarihinde Kaymakamlığımıza sunmuş olduğu dilekçesinde seyehat acentası işletme belgesi sunarak faaliyet izin belgesi alma talebinde bulunmuştur. 29.06.2018 tarihli faaliyet izin belgesi almak için yapmış olduğu müracaat Acenta İşletme Belgesinin olmaması nedeniyle uygun görülmemiş olup eksikliğin giderilmesi nedeniyle faaliyet izin belgesi verilmiştir.
  3. İlçe Sportif Turizm Kurulunun 10.09.2018 tarihli ve 17 nolu kararı ile; İlçe Sportif Turizm Kurulunca uçuş faaliyet izni verilen yamaç paraşütü pilotlarından yılda iki defa olmak üzere tam teşekküllü bir hastanenden madde bağımlılığı testi raporunun alınması ve bu raporların pilotların bağlı bulunduğu acenteler vasıtasıyla Kaymakamlığımıza sunmaları.
  4. İlçe Sportif Turizm Kurulunun 10.09.2018 tarihli ve 17 nolu kararı ile; Hazerfen yamaç paraşütü kalkış pisti sahibi Halil İbrahim YILDIZ’ ın yamaç paraşütü kalkış alanına izin verilmesi hakkında talep dilekçesi kurula havale edilerek görüşülmüş, sit alanı içerisinde olmayan arazisi ile ilgili kadastral çalışma yaparak müracaatının tekrar değerlendirileceği.
  5. İlçe Sportif Turizm Kurulunun 10.09.2018 tarihli ve 17 nolu kararı ile;Türk Hava Kurumunun hazırlamış olduğu raporda belirlenen tepelerin belli kısımlarının sit alanı olması nedeniyle sit alanlarında yapılacak olan faaliyetler ile ilgili Aydın Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 5.5.2017 tarihli ve 6508 sayılı kararında ”Türk Hava Kurumu’nun yasal sorumluluğu ve denetimi altında kalınmak kaydıyla sevk ve idare sisteminin kurularak konunun kurula iletilmesi durumunda tekrar değerlendirileceği” belirtildiğinden THK yetkililerince belirlenen kamu arazileri üzerinde bulunan sit alanın uçuşa uygunluk ve yeterlilik durumunun gerekli koruma sağlanacağına dair Aydın Kültür Varlıkları Koruma Kuruluna bildirmeleri ve bu durumun neticesinden Pamukkale Kaymakamlığı İlçe Sportif Turizm Kuruluna bilgi verilmesi,
  6. İlçe Sportif Turizm Kurulunun 10.09.2018 tarihli ve 17 nolu kararı ile; İlçe Sportif Turizm Kurulu üyesi Y.P. Öğretmeni Mevlüt Hoyraz’ ın Gülizar ATAN hakkında kurula sunduğu tutanak kurulda görüşülmüş, kişinin Pamukkale Yamaç Paraşütü Yönergesine aykırı hareket ettiği, izinsiz tepeden uçtuğu, kişi hakkında anılan yönerge kapsamında gerekli idari cezai işlem uygulanması ve eğitim aldığı THKY-311 yamaç paraşüt uçuş eğitim yönergesi talimatlarına aykırı uçuş yapması, uyarılara rağmen tutumunu sürdürmesi nedeniyle kişi hakkında işlem yapılması idari para cezası kesilmesi ve  THK’ ya bilgi verilmesi,
  7. İlçe Sportif Turizm Kurulunun 17.09.2018 tarihli ve 18 nolu kararı ile; Muzaffer YILDIZ’ ın Kurtluca Mahallesi Kayraklı mevkii 1191 nolu parsel de yamaç paraşütü kalkış alanına izin verilmesi hakkındaki talep dilekçesi kurula havale olunarak incelenmiş, anılan parselin belli bir kısmının sit alanı olduğu, bu alanlarla ilgili Kaymakamlığımız İlçe Sportif Turizm Kurulunun sit alanlarına dair herhangi bir müdahale ve tasarrufunda olmadığı değerlendirilmiş ancak sit alanlarında yapılacak olan faaliyetler ile ilgili Aydın Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 5.5.2017 tarihli ve 6508 sayılı kararında ”Türk Hava Kurumu’nun yasal sorumluluğu ve denetimi altında kalınmak kaydıyla sevk ve idare sisteminin kurularak konunun kurula iletilmesi durumunda tekrar değerlendirileceği” belirtildiğinden, bu doğrultuda talebin THK ile birlikte çalışma yapılarak sit alanı ile ilgili gerekli izinlerin alınmasından sonra İlçe Sportif Turizm Kurulunca tekrar değerlendirileceği,
  8. İlçe Sportif Turizm Kurulunun 17.09.2018 tarihli ve 18 nolu kararı ile; Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğünün 18/09/2018 tarihli ve 2018/4580 suç numaraları Askeri yasak bölgeye girme olayı ile ilgili yazışma ve tutanaklar değerlendirilmek üzere kurula sunulmuş; İzinsiz bölgeden kaçak ticari tandem uçuşu gerçekleştirdiği ve yasaklı bölgeye izinsiz iniş yaptığı   gerekçesi ile kişi hakkında idari para cezası işlemi uygulanarak aynı zamanda Türk Hava Kurumuna bildirilmesi,
  9. İlçe Sportif Turizm Kurulunun 17.09.2018 tarihli ve 18 nolu kararı ile; İlçe Sportif Turizm Kurulu Üyeleri Bilgin EĞİTMENOĞLU ve Mevlüt HOYRAZ’ın T1 pilotu Gülizar ATAN hakkında tutmuş oldukları tutanak değerlendirilmek üzere kurula sunulmuş; kişi hakkında gerekli idari işlemlerin yapılmasına dair kararlar alınmıştır.
Alınan Kararlar doğrultuda hareket edilmesi, aksi takdirde gerekli idari işlemlerin yapılacağının bilinmesi hususunda gereği rica olunur.
İLÇE SPORTİF VE TURİZM KURULU