İLÇE SPORTİF VE TURİZM KURULU TARAFINDAN ALINAN KARARLAR
Pamukkale Yamaç paraşütü ve Yelken kanat Uçuş Yönergesi, İlçe Sportif ve Turizm Kurulu tarafından hazırlanmış olup, 31 Aralık 2018 tarihinde Valilik Makamı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.  Yönerge kapsamında İlçe Sportif ve Turizm Kurulu tarafından 28.01.2019 tarihinden bugüne kadar farklı tarihlerde yapılan toplantılarda alınan kararlardan bazıları aşağıda paylaşılmıştır.
 
 1. İlçe Sportif Turizm Kurulunun 28.01.2019 tarihli ve 04 nolu kararı ile; TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET İZİN BELGESİ almak için Kaymakamlık İlçe Sportif Turizm Kuruluna müracaatta bulunan 1 adet acentenin başvurusu Kurul tarafından dosya üzerinden incelenmesi yapılmış, uygun görülen PAÜ Gezi Seyehat Acentasına Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İzin Belgesi verilmesi,
 2. İlçe Sportif Turizm Kurulunun 04.02.2019 tarihli ve 05 nolu kararı ile; Kontrolör (THK temsilcisi) Emre AKTEPE tarafından tutulan 29.01.2019 tarihli tutanaklar görüşülmüş,
 1. Tandem (T2) pilotu Mehmet Ali BAŞKURT’ un Pamukkale Yamaçparaşü ve Yelkenkanat Uçuş Yönergesinin 8.8 maddesine aykırı faaliyet yapmış olduğu tespit edilmiş, adı geçenin savunması yeterli görülmüş bundan sonraki uçuşlarında daha dikkatli olması yönünde uyarılması,
 2. Tandem (T2) pilotu Kemal ÇÖTELOĞLU’ nun Pamukkale Yamaçparaşü ve Yelkenkanat Uçuş Yönergesinin 8.12 maddesine aykırı hareket ettiği tespit edilmiş, adı geçenin yönerge doğrultusunda uyarılması,
 1. Pamukkale bölgesinde Yamaçparaşütü faaliyeti yapmak için İlçe Sportif Turizm Kuruluna başvuruda bulunan acentanın, Turizm Amaçlı Faaliyet Belgesi verilebilmesi için Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde faaliyet gerçekleştiriyor olması gerektiği şartı konulması,
 2. İlçe Sportif Turizm Kurulunun 04.02.2019 tarihli ve 06 nolu kararı ile; Kontrolör (THK temsilcisi)  tarafından 16.02.2019 tarihinde tutulan tutanak gündemde görüşülmüş; tutanakta adı geçen Köksal YILDIRIM ve Tayfur BİRGİLİ’nin çeneliksiz kask ile uçuş yaptığı, uyarılmalarına rağmen bu faaliyetlerine devam ettiği 31 Aralık 2018 tarihinde Valilik Makamınca onaylanarak yürürlüğe giren Pamukkale Yamaçparaşütü ve Yelekenkanat Uçuş Yönergesinin Yaptırımlar bölümünde yer alan 8.5 Kasksız Uçuş Yapmak maddesini ihlal ettiği tespit edildiğinden tedbiren iki pilotun uçuşlarının durdurulması aynı zamanda savunmalarını İlçe Sportif Turizm Kuruluna Sunmaları,
 3. Bölgede Yamaçparaşütü faaliyeti yapan pilotların SGK dökümleri İlçe Sportif Turizm Kurulunda incelenmiş, İSTK’ ya evrak teslimi sırasında SGK girişi bulunmasına rağmen bazı pilotların Bağ-Kur’ lu olduğu bazılarının ise önceki dönemlerde sgk kaydının eksik ya da hiç olmadığı görülmüştür. Pamukkale Yamaçparaşütü ve Yelkenkanat Uçuş Yönergesinin 2.8-21. Maddesi doğrultusunda bölgemizde faaliyet yapacak yp. Pilotlarının SGK kaydının olması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu bağlamda yaşanabilecek olumsuzluklarda pilot ve acentelerin sorumlu olduğunun hatırlatılması maksadıyla Pamukkale Bölgesinde yp. faaliyeti yapan tüm acentalara uyarı yazısı yazılması, 
 4. İlçe Sportif Turizm Kurulunun 25.02.2019 tarihli ve 07 nolu kararı ile; Kontrolör(THK temsilcisi) tarafından 16.02.2019 tarihinde tutulan tutanakta adı geçen Köksal YILDIRIM ve Tayfur BİRGİLİ’nin İlçe Sportif Turizm Kurulunun 18.02.2019 tarihli ve 06 nolu karar ile  savunmaları istenilmiş ve tedbir amaçlı uçuşları durdurulmuştur. 19.02.2019 tarihli savunmaları İlçe Sportif Turizm Kurul gündeminde görüşülmüş olup savunmaları yeterli görülmemiştir. Çeneliksiz kask ile uçuş yaptığı, uyarılmalarına rağmen bu faaliyetlerine devam ettiği 31 Aralık 2018 tarihinde Valilik Makamınca onaylanarak yürürlüğe giren Pamukkale Yamaçparaşütü ve Yelekenkanat Uçuş Yönergesinin Yaptırımlar bölümünde yer alan 8.5 Kasksız Uçuş Yapmak maddesini ihlal ettiği tespit edildiği;
 • Köksal YILDIRIM’ ın 31.12.2018 tarihinde tutulan tutanakta kasksız uçuş yapmak fiilinden  İlçe Sportif Turizm Kurulunun 14/01/2019 tarihli ve  02 nolu kararı ile Pamukkale Yamaçparaşütü ve Yelekenkanat Uçuş Yönergesinin Yaptırımlar bölümünde yer alan 8.5 Kasksız Uçuş Yapmak maddesinin 1. Fıkrası uyarınca beş gün uçuş durdurma cezası aldığı görülmüş, bu fiili tekrarlaması sonucu anılan Yönergesinin Yaptırımlar bölümünde yer alan 8.5 Kasksız Uçuş Yapmak maddesinin 2. Fıkrasını “İkinci kez tekrarında bir ay süreyle uçuştan men edilir ve çalıştığı şirket yazılı olarak uyarılır.” ihlal ettiğinden bir ay süre ile uçuşunun durdurulmasına, tedbirli olarak uçuşunun durdurulduğu sürenin cezasından düşürülmesi,
 • Tayfur BİRGİLİ’ nin anılan Yönergesinin Yaptırımlar bölümünde yer alan 8.5 Kasksız Uçuş Yapmak maddesinin 1. Fıkrasını “İlk seferde beş gün süreyle uçuştan men edilir.” ihlal ettiği anlaşıldığından 5 (beş) gün süre ile uçuşunun durdurulması, tedbirli olarak uçuşunun durdurulduğu sürenin cezasından düşürülmesi,
 1. 1187 parsel nolu güney tepe sorumlusu Fikret YILDIZ’ ın 19/02/2019 tarihli dilekçesinde Güneybatıya bakan yönde yamaçparaşütü kalkış pisti olarak hazırladığı bu alana kalkış izni verilmesi talebi görüşülmüş, 17 Ocak 2019 tarihinde Denizli Valiliği toplantı salonunda sayın Valimiz Hasan KARAHAN Başkanlığında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı SHGM ile bir toplantı gerçekleştirilmiş, bu toplantıda Pamukkale bölgemizde gerçekleştirilen balon, yamaçparaşütü ve benzeri turizm amaçlı havacılık faaliyetlerinin denetim ve kontrollerinin sağlanması için Kapadokya Üniversitesine bu bölgede bir Slot Koordinasyon Merkezi kurması için yetkilendirilmiştir. Bu çalışmalar doğrultusunda işlem yapılacağından talebin bu çalışmaların sonucuna göre değerlendirileceği,
 2. İlçe Sportif Turizm Kurulu Üyesi Mustafa ŞİMŞEK’ in kurula sunmuş olduğu 25/02.2019 tarihli rapor ve eklerinde, Pamukkale Bölgemizde yapılmakta olan yamaçparaşütü faaliyetlerinin denetim ve kontrolünün sağlanması, pilot ve yolcu güvenliğinin en üst seviyede tutulması için THK’ nun 16.08.2018 tarihli ve 3041 sayılı yazıları ile THK yetkilisinin kontrolör olarak görevlendirildiği ve bu kontrolörün ulaşım ve konaklama giderlerinin mahalli olarak temin edilmesinin istendiği, 18 Ağustos 2018 tarihinden, 25 Şubat 2019 tarihi itibari ile bölgemizde yamaçparaşütü faaliyeti yapan acente ve pilotların taahhüt ettikleri ödemelerde değişik sebeplerle aksaklıkların olduğu bu aksaklıkların giderilmesi için İlçe Sportif Turizm Kurulu tarafında bir düzenlemenin getirilmesi talep edilmiş.
Bu arada, 17 Ocak 2019 tarihinde Denizli Valiliği toplantı salonunda Sayın Valimiz Hasan KARAHAN Başkanlığında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı SHGM ile gerçekleştirilen toplantıda Pamukkale bölgemizde yapılmakta olan balon, yamaç paraşütü ve benzeri turizm amaçlı havacılık faaliyetlerinin denetim ve kontrollerinin sağlanması için Kapadokya Üniversitesine bu bölgede bir Slot Koordinasyon Merkezi kurması için yetkilendirilmiş.
Gerek yukarıda detayları belirtilen müracaat, gerekse Slot Koordinasyon Merkezinin kurulması çalışmaları sonuçlanana kadar geçici olarak bu talep karşısında aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır;
 1. THK tarafından görevlendirilen kontrolör gideri olarak; ARAÇ KİRA, KONAKLAMA ve ARAÇ YAKIT (Ortalama) bedeli olarak belirlenmesi,
 2. Bu giderleri karşılamak üzere, acenteler veya yp. Tandem pilotlarından toplanacak olan bu ödemeleri İlçe Sportif Turizm Kurulu Üyesi yp. Tandem pilotu Mustafa ŞİMŞEK başkanlığında acenteler temsilcisi Şenol ERDEN ile yp. Tandem pilot temsilcisi Ramazan BİLGİN’ den oluşan komisyonun görevlendirilmesi,
 3. Komisyonun belirleyeceği ödemelerin her ayın 01-05 arası yapılmasına, komisyon tarafından harcamalar ile birlikte her ayın 07’ sine kadar İlçe Sportif Turizm Kuruluna, Acente ve pilotlara rapor halinde bilgilendirilmesi,
 4. 25.02.2019 itibariyle Bölgede faaliyet yapan 9 acenteden komisyonun belirleyeceği sabit bir ödeme alınması,
 5. Hali hazırda acentelerin bazılarının ödemesi gereken geçmişe dönük ödemelerini yapmadıkları görülmüş, bu ödemelerini İSTK Üyesi Komisyon Başkanı Mustafa ŞİMŞEK ile görüşüp ödeme planları oluşturarak en kısa sürede ödemelerini yapmaları,
 1. İlçe Sportif Turizm Kurulunun 04.03.2019 tarihli ve 08 nolu kararı ile; Kontrolör(THK temsilcisi) tarafından 23.01.2019 tarihinde tutulan kaza raporunda adı geçen yp. Tandem pilotu Erdem KORKMAZ’ ın İlçe Sportif Turizm Kurulununn 28.01.2019 tarihli 4 nolu kararı ile tedbirli olarak uçuşu durdurulmuş ve kendisinden savunma istenilmiştir. 28.02.2019 tarihinde savunmasına Kurula sunun Erdem KORKMAZ’ ın Pamukkale Yamaçaparaşütü ve Yelkenkanat Uçıuş Yönergesinin Yaptırımlar bölümünde yer alan 8.9   Yolcu ve/veya Uçuş Güvenliğini İhlal Etmek, Yolcuyu Zor Durumda Bırakmak maddesinin 1. Fıkrası “İlk seferinde beş gün süreyle uçuşu durdurulur. “uyarınca uçuşu durdurulmuştur. Tedbiren uçuşunun durdurulduğu geçen süre göz önünde bulundurulduğunda cezasının o süreden düşülmesi,
 2. Yp. Tandem pilot temsilcisi İlçe Sportif Turizm Kurulu Üyesi Mustafa ŞİMŞEK’ in Kurula sunmuş olduğu 04.02.2019 tarihli toplantı tutanağında belirtilen yamaç paraşütü sertifikası P5 seviyesinde olan pilotların kendilerini geliştirmek ve gerekli tandem yamaç paraşütü belgelerini alabilmeleri için Pamukkale bölgesinde pilot pilota uçmak şartı ile antrenman yapmak istedikleri talebi görüşülmüş, THK’ nun 311 sayılı yönergesinin Uygulama Uçuş Eğitimini şartlarını sağlayabilmeleri için P5 seviyesindeki pilotların gerekli belgeleri (P5 sertifikası, Ferdi kaza sigortası, Taahhütname ve İlk yardım belgesi) THK yetkilisi veya Saha Sorumlusuna sunarak pilot pilota uçuş faaliyeti yapmaları,
 
Alınan Kararlar ve yayınlanan “Pamukkale Yamaçparaşütü ve Yelkenkanat Uçuş Yönergesi” doğrultusunda hareket edilmesi, aksi takdirde gerekli idari işlemlerin yapılacağının bilinmesi hususunda gereği rica olunur.
İLÇE SPORTİF VE TURİZM KURULU
İLÇE SPORTİF VE TURİZM KURULU TARAFINDAN ALINAN KARARLAR
Pamukkale Yamaç paraşütü ve Yelken kanat Uçuş Yönergesi, İlçe Sportif ve Turizm Kurulu tarafından hazırlanmış olup, 31 Aralık 2018 tarihinde Valilik Makamı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.  Yönerge kapsamında İlçe Sportif ve Turizm Kurulu tarafından 28.01.2019 tarihinden bugüne kadar farklı tarihlerde yapılan toplantılarda alınan kararlardan bazıları aşağıda paylaşılmıştır.
 
 1. İlçe Sportif Turizm Kurulunun 28.01.2019 tarihli ve 04 nolu kararı ile; TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET İZİN BELGESİ almak için Kaymakamlık İlçe Sportif Turizm Kuruluna müracaatta bulunan 1 adet acentenin başvurusu Kurul tarafından dosya üzerinden incelenmesi yapılmış, uygun görülen PAÜ Gezi Seyehat Acentasına Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İzin Belgesi verilmesi,
 2. İlçe Sportif Turizm Kurulunun 04.02.2019 tarihli ve 05 nolu kararı ile; Kontrolör (THK temsilcisi) Emre AKTEPE tarafından tutulan 29.01.2019 tarihli tutanaklar görüşülmüş,
 1. Tandem (T2) pilotu Mehmet Ali BAŞKURT’ un Pamukkale Yamaçparaşü ve Yelkenkanat Uçuş Yönergesinin 8.8 maddesine aykırı faaliyet yapmış olduğu tespit edilmiş, adı geçenin savunması yeterli görülmüş bundan sonraki uçuşlarında daha dikkatli olması yönünde uyarılması,
 2. Tandem (T2) pilotu Kemal ÇÖTELOĞLU’ nun Pamukkale Yamaçparaşü ve Yelkenkanat Uçuş Yönergesinin 8.12 maddesine aykırı hareket ettiği tespit edilmiş, adı geçenin yönerge doğrultusunda uyarılması,
 1. Pamukkale bölgesinde Yamaçparaşütü faaliyeti yapmak için İlçe Sportif Turizm Kuruluna başvuruda bulunan acentanın, Turizm Amaçlı Faaliyet Belgesi verilebilmesi için Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde faaliyet gerçekleştiriyor olması gerektiği şartı konulması,
 2. İlçe Sportif Turizm Kurulunun 04.02.2019 tarihli ve 06 nolu kararı ile; Kontrolör (THK temsilcisi)  tarafından 16.02.2019 tarihinde tutulan tutanak gündemde görüşülmüş; tutanakta adı geçen Köksal YILDIRIM ve Tayfur BİRGİLİ’nin çeneliksiz kask ile uçuş yaptığı, uyarılmalarına rağmen bu faaliyetlerine devam ettiği 31 Aralık 2018 tarihinde Valilik Makamınca onaylanarak yürürlüğe giren Pamukkale Yamaçparaşütü ve Yelekenkanat Uçuş Yönergesinin Yaptırımlar bölümünde yer alan 8.5 Kasksız Uçuş Yapmak maddesini ihlal ettiği tespit edildiğinden tedbiren iki pilotun uçuşlarının durdurulması aynı zamanda savunmalarını İlçe Sportif Turizm Kuruluna Sunmaları,
 3. Bölgede Yamaçparaşütü faaliyeti yapan pilotların SGK dökümleri İlçe Sportif Turizm Kurulunda incelenmiş, İSTK’ ya evrak teslimi sırasında SGK girişi bulunmasına rağmen bazı pilotların Bağ-Kur’ lu olduğu bazılarının ise önceki dönemlerde sgk kaydının eksik ya da hiç olmadığı görülmüştür. Pamukkale Yamaçparaşütü ve Yelkenkanat Uçuş Yönergesinin 2.8-21. Maddesi doğrultusunda bölgemizde faaliyet yapacak yp. Pilotlarının SGK kaydının olması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu bağlamda yaşanabilecek olumsuzluklarda pilot ve acentelerin sorumlu olduğunun hatırlatılması maksadıyla Pamukkale Bölgesinde yp. faaliyeti yapan tüm acentalara uyarı yazısı yazılması, 
 4. İlçe Sportif Turizm Kurulunun 25.02.2019 tarihli ve 07 nolu kararı ile; Kontrolör(THK temsilcisi) tarafından 16.02.2019 tarihinde tutulan tutanakta adı geçen Köksal YILDIRIM ve Tayfur BİRGİLİ’nin İlçe Sportif Turizm Kurulunun 18.02.2019 tarihli ve 06 nolu karar ile  savunmaları istenilmiş ve tedbir amaçlı uçuşları durdurulmuştur. 19.02.2019 tarihli savunmaları İlçe Sportif Turizm Kurul gündeminde görüşülmüş olup savunmaları yeterli görülmemiştir. Çeneliksiz kask ile uçuş yaptığı, uyarılmalarına rağmen bu faaliyetlerine devam ettiği 31 Aralık 2018 tarihinde Valilik Makamınca onaylanarak yürürlüğe giren Pamukkale Yamaçparaşütü ve Yelekenkanat Uçuş Yönergesinin Yaptırımlar bölümünde yer alan 8.5 Kasksız Uçuş Yapmak maddesini ihlal ettiği tespit edildiği;
 1. Köksal YILDIRIM’ ın 31.12.2018 tarihinde tutulan tutanakta kasksız uçuş yapmak fiilinden  İlçe Sportif Turizm Kurulunun 14/01/2019 tarihli ve  02 nolu kararı ile Pamukkale Yamaçparaşütü ve Yelekenkanat Uçuş Yönergesinin Yaptırımlar bölümünde yer alan 8.5 Kasksız Uçuş Yapmak maddesinin 1. Fıkrası uyarınca beş gün uçuş durdurma cezası aldığı görülmüş, bu fiili tekrarlaması sonucu anılan Yönergesinin Yaptırımlar bölümünde yer alan 8.5 Kasksız Uçuş Yapmak maddesinin 2. Fıkrasını “İkinci kez tekrarında bir ay süreyle uçuştan men edilir ve çalıştığı şirket yazılı olarak uyarılır.” ihlal ettiğinden bir ay süre ile uçuşunun durdurulmasına, tedbirli olarak uçuşunun durdurulduğu sürenin cezasından düşürülmesi,
 2. Tayfur BİRGİLİ’ nin anılan Yönergesinin Yaptırımlar bölümünde yer alan 8.5 Kasksız Uçuş Yapmak maddesinin 1. Fıkrasını “İlk seferde beş gün süreyle uçuştan men edilir.” ihlal ettiği anlaşıldığından 5 (beş) gün süre ile uçuşunun durdurulması, tedbirli olarak uçuşunun durdurulduğu sürenin cezasından düşürülmesi,
 1. 1187 parsel nolu güney tepe sorumlusu Fikret YILDIZ’ ın 19/02/2019 tarihli dilekçesinde Güneybatıya bakan yönde yamaçparaşütü kalkış pisti olarak hazırladığı bu alana kalkış izni verilmesi talebi görüşülmüş, 17 Ocak 2019 tarihinde Denizli Valiliği toplantı salonunda sayın Valimiz Hasan KARAHAN Başkanlığında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı SHGM ile bir toplantı gerçekleştirilmiş, bu toplantıda Pamukkale bölgemizde gerçekleştirilen balon, yamaçparaşütü ve benzeri turizm amaçlı havacılık faaliyetlerinin denetim ve kontrollerinin sağlanması için Kapadokya Üniversitesine bu bölgede bir Slot Koordinasyon Merkezi kurması için yetkilendirilmiştir. Bu çalışmalar doğrultusunda işlem yapılacağından talebin bu çalışmaların sonucuna göre değerlendirileceği,
 2. İlçe Sportif Turizm Kurulu Üyesi Mustafa ŞİMŞEK’ in kurula sunmuş olduğu 25/02.2019 tarihli rapor ve eklerinde, Pamukkale Bölgemizde yapılmakta olan yamaçparaşütü faaliyetlerinin denetim ve kontrolünün sağlanması, pilot ve yolcu güvenliğinin en üst seviyede tutulması için THK’ nun 16.08.2018 tarihli ve 3041 sayılı yazıları ile THK yetkilisinin kontrolör olarak görevlendirildiği ve bu kontrolörün ulaşım ve konaklama giderlerinin mahalli olarak temin edilmesinin istendiği, 18 Ağustos 2018 tarihinden, 25 Şubat 2019 tarihi itibari ile bölgemizde yamaçparaşütü faaliyeti yapan acente ve pilotların taahhüt ettikleri ödemelerde değişik sebeplerle aksaklıkların olduğu bu aksaklıkların giderilmesi için İlçe Sportif Turizm Kurulu tarafında bir düzenlemenin getirilmesi talep edilmiş.
Bu arada, 17 Ocak 2019 tarihinde Denizli Valiliği toplantı salonunda Sayın Valimiz Hasan KARAHAN Başkanlığında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı SHGM ile gerçekleştirilen toplantıda Pamukkale bölgemizde yapılmakta olan balon, yamaç paraşütü ve benzeri turizm amaçlı havacılık faaliyetlerinin denetim ve kontrollerinin sağlanması için Kapadokya Üniversitesine bu bölgede bir Slot Koordinasyon Merkezi kurması için yetkilendirilmiş.
Gerek yukarıda detayları belirtilen müracaat, gerekse Slot Koordinasyon Merkezinin kurulması çalışmaları sonuçlanana kadar geçici olarak bu talep karşısında aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır;
 • THK tarafından görevlendirilen kontrolör gideri olarak; ARAÇ KİRA, KONAKLAMA ve ARAÇ YAKIT (Ortalama) bedeli olarak belirlenmesi,
 • Bu giderleri karşılamak üzere, acenteler veya yp. Tandem pilotlarından toplanacak olan bu ödemeleri İlçe Sportif Turizm Kurulu Üyesi yp. Tandem pilotu Mustafa ŞİMŞEK başkanlığında acenteler temsilcisi Şenol ERDEN ile yp. Tandem pilot temsilcisi Ramazan BİLGİN’ den oluşan komisyonun görevlendirilmesi,
 • Komisyonun belirleyeceği ödemelerin her ayın 01-05 arası yapılmasına, komisyon tarafından harcamalar ile birlikte her ayın 07’ sine kadar İlçe Sportif Turizm Kuruluna, Acente ve pilotlara rapor halinde bilgilendirilmesi,
 • 25.02.2019 itibariyle Bölgede faaliyet yapan 9 acenteden komisyonun belirleyeceği sabit bir ödeme alınması,
 • Hali hazırda acentelerin bazılarının ödemesi gereken geçmişe dönük ödemelerini yapmadıkları görülmüş, bu ödemelerini İSTK Üyesi Komisyon Başkanı Mustafa ŞİMŞEK ile görüşüp ödeme planları oluşturarak en kısa sürede ödemelerini yapmaları,
 1. İlçe Sportif Turizm Kurulunun 04.03.2019 tarihli ve 08 nolu kararı ile; Kontrolör(THK temsilcisi) tarafından 23.01.2019 tarihinde tutulan kaza raporunda adı geçen yp. Tandem pilotu Erdem KORKMAZ’ ın İlçe Sportif Turizm Kurulununn 28.01.2019 tarihli 4 nolu kararı ile tedbirli olarak uçuşu durdurulmuş ve kendisinden savunma istenilmiştir. 28.02.2019 tarihinde savunmasına Kurula sunun Erdem KORKMAZ’ ın Pamukkale Yamaçaparaşütü ve Yelkenkanat Uçıuş Yönergesinin Yaptırımlar bölümünde yer alan 8.9   Yolcu ve/veya Uçuş Güvenliğini İhlal Etmek, Yolcuyu Zor Durumda Bırakmak maddesinin 1. Fıkrası “İlk seferinde beş gün süreyle uçuşu durdurulur. “uyarınca uçuşu durdurulmuştur. Tedbiren uçuşunun durdurulduğu geçen süre göz önünde bulundurulduğunda cezasının o süreden düşülmesi,
 2. Yp. Tandem pilot temsilcisi İlçe Sportif Turizm Kurulu Üyesi Mustafa ŞİMŞEK’ in Kurula sunmuş olduğu 04.02.2019 tarihli toplantı tutanağında belirtilen yamaç paraşütü sertifikası P5 seviyesinde olan pilotların kendilerini geliştirmek ve gerekli tandem yamaç paraşütü belgelerini alabilmeleri için Pamukkale bölgesinde pilot pilota uçmak şartı ile antrenman yapmak istedikleri talebi görüşülmüş, THK’ nun 311 sayılı yönergesinin Uygulama Uçuş Eğitimini şartlarını sağlayabilmeleri için P5 seviyesindeki pilotların gerekli belgeleri (P5 sertifikası, Ferdi kaza sigortası, Taahhütname ve İlk yardım belgesi) THK yetkilisi veya Saha Sorumlusuna sunarak pilot pilota uçuş faaliyeti yapmaları,
 
Alınan Kararlar ve yayınlanan “Pamukkale Yamaçparaşütü ve Yelkenkanat Uçuş Yönergesi” doğrultusunda hareket edilmesi, aksi takdirde gerekli idari işlemlerin yapılacağının bilinmesi hususunda gereği rica olunur.
İLÇE SPORTİF VE TURİZM KURULU